Rasberry

73 teksty – auto­rem jest Ras­berry . 

Ślub - naj­piękniej­szy dzień w życiu?
Nie! Niech będzie początkiem naj­piękniej­szych dni... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2012, 19:21

Bo każdy ma swoją MISJE.
Wi­dać mo­ja ta­ka, aby in­ni pat­rząc na mnie,
do­ceni­li, że nie za­sypiają i nie budzą się sami...
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 lipca 2011, 15:50

Nie mam cza­su na mar­no­wanie czasu! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 5 czerwca 2011, 18:00

Nie wychodziła nigdzie.
Pos­ta­nowiła udo­wod­nić wszys­tkim a nad­to so­bie,
że praw­dzi­wa miłość za­puka sa­ma do jej drzwi
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 grudnia 2010, 21:56

Będąc sa­mot­nym masz tą jedną pewność,
że nikt Cię nie porzuci
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 grudnia 2010, 12:34

Oba­wiam się, że mogę um­rzeć nie żyjąc 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2010, 22:25

Gdy między dwoj­giem ludzi
nie wiado­mo właści­wie o co chodzi,
to zaz­wyczaj każdej stronie
chodzi o coś innego
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 listopada 2010, 12:05

To uczu­cie,
gdy teore­tycznie po­win­no być Ci przykro,
a prak­tycznie nie jest
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 listopada 2010, 23:01

Kar­miłam swoją duszę złudze­niami, marze­niami i nadzieją,
aż wylądo­wałam na odwyku
po­lecam więc wszys­tkim jed­nak zdrową dietę 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 listopada 2010, 23:17

By­wa, że naj­trud­niej jest dot­rzy­mać słowa
sa­memu sobie
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 listopada 2010, 22:02

Rasberry

ciągle szukam..., ciągle błądze..., wciąż czekam... na to co wszyscy nazywają SZCZĘŚCIEM choć dla każdego znaczy co innego...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rasberry

Użytkownicy
Q R S
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność